OZNAMY na týždeň 23. 12. 2013– 29. 12. 2013

VIANOČNÝ TÝŽDEŇ

OZNAMY na týždeň 23. 12. 2013– 29. 12. 2013

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 23.12.

Féria

6.00

Za zdr. a B. pož. Štefana

 

Utorok

24.12.

Štedrý deň

24.00

Za farnosť

22.30

Za Bohu známu rodinu

Streda

25.12.

NARODENIE PÁNA

Slávnosť

7.30

Za zdr. a B. pož. Márie – 50 r.ž.

9.00

Za zdr., B. pož a pomoc pre rod. Galicovú, Švikovú, Petrovčínovú a Makarovú

10.30

Za zdr. a B. pož. Márie Šulovskej – 40 r.ž.

Štvrtok

26.12.

SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA Sviatok

7.30

+Mária +Ján Čabákoví

9.00

Za zdr. a B. pož. Štefana

10.30

Za zdr. a B. pož. Rod. Vatahovej

Piatok

27.12.

SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU Sviatok

17.30

+Mária Benková – 10 výr.úm.

 

Sobota

28.12.

SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV Sviatok

8.00

Za zomr. rod.Kovaľovej a Mišíkovej

 

Nedeľa

29.12.

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA Sviatok

7.30

Za farnost

9.00

+Mária + Andrej

10.30

Za zdr. a B. pož. rod. Volovárovej

OZNAMY:

  • Kto doteraz nestihol vianočnú sv. spoveď, dnes popoludní ešte môže pristúpiť k sv. spovedí v Humennom a v Snine.
  • Pre Na Štedrý deň 24.12. o 9.30 bude prinesené Betlehemské svetlo do našej farnosti. Budete si ho môcť odpáliť v kostole. Z Betlehema ho na Slovensko doniesli skauti.
  • Aj tento rok do našich domácností  zavítajú koledníci Dobrej noviny. Tento devätnásty ročník koledníckej akcie bude prebiehať   v  našej  farnosti 24. decembra večer a 25. decembra popoludní. Na Slovensku sa zapojí do nej okolo 25-tisíc koledníkov. Z výťažku koledníckej zbierky budú podporené rozvojové projekty v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii či Ugande, zamerané predovšetkým na deti s postihnutím. Aj preto sa mottom tohtoročného koledovania stalo heslo „Rovnaký meter   na  každého,  zdôrazňujúce  myšlienku, že každá ľudská bytosť má rovnaké právo na dôstojný život.“
  • 25.12. v Deň narodenia Pána o 14.00 v našom kostole vystúpia deti našej farnosti na Jasličkovej pobožnosti. Srdečne pozývame na toto detským spôsobom priblížene tajomstvo týchto vianočných dní.
  • Sviatok sv. Štefana neodmysliteľné patrí k týmto vianočným dňom. Pre našu farnosť tento deň má ešte väčší význam, keďže sv. Štefan je patrónom nášho kostola i farnosti. Slávnostnú odpustovú sv. omšu o 10.30 bude celebrovať vdp. Marián Kašaj, správca Univerzitného pastoračného centra v Prešove.
  • Aj v tomto roku bude vykonávané tradičné trojkráľové požehnanie domov.  Je potrebné nahlásiť sa v sakristii. Termín, v ktorom navštívim vaše domácnosti, ešte upresním v najbližších dňoch.
  • Blíži sa koniec roka čas prehodnocovaní i vďačnosti. Chcem dať do našej pozornosti aj tých, ktorým vďačíme za to že sa v našom kostole cítime príjemne, či už ide o hru na organe alebo aj pripravenosť oltára a kostola vôbec na bohoslužby.  Patri im vďaka a je vhodné ju aj podľa tunajšieho zvyku prejaviť. Nebudem určovať koľko, ale každý môžeme a máme prejaviť svoju vďačnosť podľa svojich možnosti.
  • Kamienka: Na kostol obetovali manželia Kolesároví 50,-€; Kamenica: Na kostol obetovala rodina Gossanyiová 200,-€. Pán Boh zaplať! Dnes je zbierka na kostolné potreby.
  • Vzadu je vianočné číslo farského spravodaja Palmy a nové Katolícke noviny, ktoré sú dnes dvojčíslom.
  • Upratovanie kostola v sobotu 28.12.2013 o 9.00 má ulica Krátka a Slepá.

Anna Kuliková

Jana Slivková

Ľudmila Sninčáková

Ľubica Sninčáková

Mária Mašlejová

Irena Vajdová

Katka Lukáčová

Gabika Kurťáková

Článok publikovaný v kategórii Rok 2013.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.