Roráty

Roráty

 

Čas adventu pominul, nastal tak túžobne očakávaný čas narodenia Krista. Každý z nás sa pripravil na príchod Božieho syna, v našej farnosti aj spoločne účasťou na ranných sv. omšiach – rorátoch.

Vo štvrtom adventnom týždni sme sa schádzali ráno o 6. hod. vo farskom kostole. Za tmy, len vo svetle sviečok, ktoré prinášali k oltáru deti spolu s miništrantmi a duchovným otcom, sme sa zamýšľali nad tajomnými evanjeliovými udalosťami pred príchodom Ježiša na tento svet. Skoré ranné vstávanie sme obetovali za našu farnosť. Po svätých omšiach, s dobrým pocitom v srdci sme sa rozchádzali za dennými povinnosťami.

 

 


You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required