Oznamy 26.12. – 1.1. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

NARODENIE PÁNA

Oznamy na týždeň 26.12. – 1.1. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 26.12.

Sv. Štefana, prvého mučeníka

Sviatok

8.00

Za zdr. a B. pož. Bohu známej.

9.15

Za zdravie a Božie požehnanie Anny – 80. rokov života

10.30

Za zdravie a Božie požehnanie Štefana

Utorok 27.12.

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Sviatok

17.30

+ Anna – 1. výročie smrti

Streda

28.12.

Svätých neviniatok, mučeníkov

Sviatok

17.30

+ Anna + Michal

Štvrtok 29.12.

Piaty deň v oktáve narodenia Pána

Sviatok

17.30

+ Ondrej + Júlia

 

Piatok 30.12.

Svätej rodiny

Sviatok

17.30

+ Andrej Sojčák – pohrebná

– obnova manželských sľubov

16.30

Za zdravie a Božie požehnanie Štefana

– obnova manželských sľubov

Sobota 31.12.

Siedmy deň oktávy narodenia Pána

Sviatok

16.00

+Alžbeta +Jozef +Mária

15.00

Za zdravie a Božie požehnanie Tomáša, Jána a Andreja s rod.

Nedeľa

1.1.

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Slávnosť

8.00

Zdr. a Božie požehnanie pre Štefana

9.15

Za zdr. a Božie požehnanie pre Michala – 75.r.ž

10.30

Za farnosť

OZNAMY:

 

  • Dnes popoludní o 14.00 hod bude v Kamenici jasličková pobožnosť. Po nej pôjdu podobne ako včera večer kolednici po domoch zvestovať radostnú zvesť Ježišovho narodenia. Vami obetované dary pôjdu v rámci projektu Dobrej noviny na misijne ciele, konkrétne pre pomoc Sudánu. Kamienka: chlapci budú dnes popoludní koledovať na kostol.

 

  • Zajtra slávime odpustovú slávnosť sv. Štefana. Slávnostná sv. omša bude o 10.30. hod. V deň titulu kostola za obvyklých  podmienok možno získať úplné odpustky.

 

  • V piatok je sviatok Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. V tento sviatok sa koná požehnanie rodín a obnova manželských sľubov. Preto ak to bude možné, môžete si manželia sadnúť do lavíc k sebe /nie je to podmienkou/ a pri sv. omši si obnovíte manželské sľuby.

 

  • Trojkráľové požehnanie domov budeme konať 6.1.2011 popoludní. Nové domy, domy ktoré neboli požehnané, alebo domy, ktoré chcete dať požehnať môžete nahlásiť v sakristii.

 

  • Decembrová zbierka na kostolne potreby: Kamenica – 608,70,-€; Kamienka – 1960,-€. Na kostol z pohrebu Jána Palčinského obetovali na kostol 50,-€; z pohrebu Pavliny Osykovej obetovali na kostol 50,-€. Darcom Pán Boh zaplať.

 

  • Upratovanie kostola

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required