Oznamy 19.12. – 25.12. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy na týždeň 19.12. – 25.12. 2011

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 19.12.

Féria

6.00

+Mária +Ladislav

17.30

+ Veronika

Utorok 20.12.

Féria

17.30

+Jozef +Michal

6.00

Za požehnanie Jozefa s rod.

Streda

20.12.

Féria

6.00

+Peter +Štefan

 

 

Štvrtok 22.12.

Féria

6.00

+Štefan +Jozef

 

 

Piatok 23.12.

Féria

6.00

+Michal

 

 

Sobota 24.12.

Féria

24.00

Na úmysel

22.30

Za Bohu známu rodinu

Nedeľa 25.12.

NARODENIE PÁNA

Slávnosť

8.00

Zdr. a Božie požehnanie pre Michala a Zuzku s rodinami

9.15

+Zuzana +Štefan +Eleonóra

10.30

Za farnosť

 

OZNAMY:

 

  • Tento týždeň budú v našej farnosti rorátne sv. omše. V Kamenici okrem utorka. V Kamienke v utorok. Budú stále ráno o 6.00 hod. Obzvlášť pozývam na tieto sv. omše mladých, birmovancov, deti… Sv. omše budú ešte po tme. Deti si môžu doniesť lampáše alebo kahančeky. Dopredu budú prichádzať stále s miništrantmi a kňazom v úvode sv. omše od vstupu do kostola. Chce to istú dávku obety si privstať, ale práve aj naša obeta má svoju moc aj v tomto čase. Obetujme to za naše rodiny, mládež, birmovancov.

 

  • Odpustová slávnosť sv. Štefana bude v deň slávnosti, t.j. 26.12.2011. Slávnostná sv. omša bude o 10.30. hod. V deň titulu kostola za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky.

 

  • Trojkráľové požehnanie domov budeme konať 6.1.2011 popoludní. Nové domy, domy ktoré neboli požehnané, alebo domy, ktoré chcete dať požehnať môžete nahlásiť v sakristii.

 

  • Pri východe z kostola na bočnom stolíku si môžete zakúpiť PALMU. Je to vianočné vydanie s dvojnásobným obsahom. Je v nej okrem iného rodinná pobožnosť pri štedrovečernom stole.

 

  • Miestna ZŠ nás pozýva na vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 21.12. o 17.00 v kinosále KD v Kamenici nad Cirochou. Pred začatím akadémie o 16.30 bude predajná Vianočná burza.

 

  • Dnes je zbierka na kostolné potreby. Vopred Pán Boh zaplať.

 

  • Milodary: Kamenica: Z pohrebu Andreja Sojčáka obetovali na kostol 50,-€; rod. Kondrátová obetovala na kvety 10,-€; Kamienka: Bohu známa obetovala na kostol 100,-€

 

  • Upratovanie kostola v piatok 23.12.2011 o 14.30 ul. Slepá a Jarná

Verona Heldová

Katka Lukáčová

Magdaléna Korejová

Irena Vajdová

Marián Šedzmák

Štefan Balberčák

Ján Vrábeľ

Jarmila Sivčová

 

Článok publikovaný v kategórii Rok 2011.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.