Výročie konsekrácie

Výročie konsekrácie kostola


 

Dňa 22.11.2011 slávil náš farský kostol tretie výročie konsekrácie. Pri tejto príležitosti sa na sv. omšu zišli veriaci našej farnosti  a pozvaní hostia. Sv. omšu celebroval Dp. Peter Jano, kaplán v Trhovišti. Vo svojej homílii hovoril o význame chrámu tak v Starom zákone ako aj v súčasnosti.

Nebol však pri oltári sám. Pri sv. omši bol prítomný aj Vdp. Marek Kreheľ, farár v Prešove na sídlisku Sekčov, Vdp. Rastislav Dvorový, kňaz, ktorý pôsobí vo Svätej Zemi a náš duchovný otec Peter Sepeši. Duchovný otec Rastislav Dvorový na záver porozprával, ako sa žije vo Svätej Zemi, a zároveň nás pozval na púť do Svätej Zeme. Môžeme im iba poďakovať, že odslúžili túto svätú omšu, ktorá bola obetovaná aj za nášho zomrelého pána dekana Jaroslava Naščáka, bez ktorého by kostol neslávil už tretie výročie konsekrácie.

 

 

Táto slávnosť bola pre nás peknou udalosťou i obohatením, keď sme vďační za náš kostol odchádzali do svojich domovov.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required