Oznamy 19.4.2015

Farské oznamy 19.4.2015

3. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli

20.4.

Utorok

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli

17.00

+Jozef +Magdaléna Palenekoví

18.00

detská

+Anna Hrubovská – 3 výr.úm.

21.4.

Streda

Streda po 3. veľkonočnej nedeli

18.00

detská

+Mária Dobdová

22.4.

Štvrtok

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli

18.00

Za zomr. rod. Švárnej

23.4.

Piatok

Piatok po 3. veľkonočnej nedeli

18.00

+Mária +Juraj

17.00

+František Božidar

24.4.

Sobota

Sv. Marka, evanjelistu

Sviatok

8.00

Za zdr. a B. pož. rod. Štofčíkovej

25.4.

Nedeľa

Štvrtá Veľkonočná nedeľa

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a Božie pož. rod Beľančíkovej

26.4.

10.30

Za zdr. a B. pož. Beaty – 45 r.ž.

Spoločné oznamy

V stredu po detskej sv. omši bude stretnutie deti pred prvým svätým prijímaním.

Budúca nedeľa je nedeľou Dobrého pastiera. V kňazskom seminári v Košiciach je deň otvorených dverí. Pri sv. omšiach sa koná zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za vaše milodary. Tento týždeň od 19.4. do 26.4. je Týždňom modlitieb za duchovné povolania.

Pri východe z kostola je minulotýždňová Palma.

Kamenica nad Cirochou

Na kostol z krstu Daniely Orendáčovej obetovali 50,-€; Darcom Pán Boh zaplať!

Dnes popoludní o 14.00 bude pobožnosť k Duchu Svätému.

Dnes je  zbierka na kostolné potreby. Vopred vyslovujem Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola v sobotu 25.4.2015 o 8.45 má ulica Lesná.

Kvetoslava Onderišinová

Magdaléna Jacková

Renáta Balogová

Katarína Petríková

Andrea Vasková

 

 

 

 

 

 

Kamienka

Dnes je zbierka na kostolné potreby. Vopred vyslovujem Pán Boh zaplať.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required