Oznamy 3.10. – 9.10. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 3.10. – 9.10. 2011

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 3.10.

Féria

18.00

Za požehnanie Anny-Márie

 

Utorok 4.10.

Sv. Františeka Assiského

Spomienka

7.00

+ Štefan – 2. Výr.

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala

Streda

5.10.

Féria

7.00

+Pavlína Palčinská – pohr.

 

 

18.00

+ Ján

Štvrtok 6.10.

Féria

18.00

+ Veronika +Ján

 

Piatok  7.10.

Ružencovej Panny Márie

Spomienka

18.00

+ Anna + Ján

17.00

+Pavol, +Mária, +Juraj, +Mária

Sobota 8.10.

Féria

8.00

+ Mária + Andrej

 

15.00

Sobáš Drahošek-Vatahová

Nedeľa 9.10.

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Za farnosť

9.15

+ Juraj – 1. výr.

10.30

+ Ján

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Ing. Lukáš Drahošek – syn rodičov Gabriela a Anny rod. Britaňákovej, nar. v Starej Ľubovni, bývajúci v Toporci a

Miroslava Vatahová – dcéra Mariána a Daniely rod. Blahovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou ohlasujú sa tretí krát.

OZNAMY:

 

  • Tento týždeň je prvopiatkovým týždňom. Spovedať budem v Kamenici:

Pondelok 16.00 – 17.50;   Utorok  7.30 – 9.30;      Streda 16.00 – 17.50;   Štvrtok 16.00 – 17.50;

V Kamienke v utorok 15.30 – 17.50

Počas spovedania bude vystavená Sviatosť oltárna k adorácii v Kamienke v utorok a v Kamenici v štvrtok.

 

  • V piatok pôjdem dopoludnia k chorým. Zhruba v tom čase ako pred mesiacom.

 

  • Máme mesiac október. Tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo rodine, môžu získať úplné odpustky. Na ich získanie je potrebné: 1. Pomodliť sa štvrtinu celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstva podľa zaužívaného zvyku.

 

  • Prvé stretnutie birmovancov – študentov bude v sobotu o 17:00 v školskej jedálni.

 

  • Dnes popoludní pobožnosť ružencového bratstva o 14.30 ako bolo vyhlásené nebude, z dôvodu konania sa pohrebu Pavlíny Palčinskej. Pohrebné obrady začnú o 15.00 na miestnom cintoríne.

 

  • Zbierka na farské potreby a zároveň aj na opravu organa konaná pred týždňom bola 888,- €. Ďakujem za pochopenie výzvy, čo sa prejavilo nárastom zbierky. Pustíme sa teda do opravy organa. Práce by mali začať 10.októbra – v pondelok o týždeň. Predpokladaný čas opravy je 3 týždne. Keďže táto jedna zbierka nepostačí na pokrytie nákladov, na nedeľu Krista Kráľa t.j. 20.11.2011 sa uskutoční v našom kostole Benefičný organový koncert – verím, že už na opravenom orgáne, kde odznejú známe skladby pod vedením umelcov a hudobníkov z konzervatória z Košíc a iných. Výťažok z tohto koncertu bude použitý na opravu organa. Už od dneška si môžete zakúpiť vstupenku na tento koncert v cene 10,- € v sákristii. Srdečne pozývame.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 8.10.2011 o 8.30 ul. Záhradná,

Mária Benková                                                      Mária Daňová                                                 Anna Sovčáková

Božena Timuľaková                                          Anna Krajníková                                            Martina Žalobinová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required