Oznamy 26.9. – 2.10. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 26.9. – 2.10. 2011

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 26.9.

Féria

18.00

Za požehnanie Kataríny

 

Utorok 27.9.

Sv. Vincent de Paul, kňaz

Spomienka

17.00

+ Alžbeta, 1. výr.

18.00

 

Streda

28.9.

Féria

7.00

Za požehnanie Margity, 60.r.ž.

 

 

Štvrtok 29.9.

Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli

Sviatok

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

 

 

Piatok  30.9.

Sv. Hieroným, kňaz a učiteľ Cirkvi

Spomienka

18.00

+ Štefan, 10. výr.,

+Anna, 35. výr.

17.00

 

 

Sobota 1.10.

Sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi Spomienka

8.00

+Jozef +Juraj +Anna (prelož. z 9.8)

 

 

Nedeľa 2.10.

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Za požehnanie Margity, 60.r.ž.

9.15

 

10.30

Za pokoj duše a večnú spásu Jána, Veroniky a Andreja

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Ing. Lukáš Drahošek – syn rodičov Gabriela a Anny rod. Britaňákovej, nar. v Starej Ľubovni, bývajúci v Toporci a

Miroslava Vatahová – dcéra Mariána a Daniely rod. Blahovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou ohlasujú sa druhý krát.

Ing. Lukáš Komarc – syn rodičov Jána a Gabriely rod. Kiráľovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Ing. Jana Salanciová – dcéra Františka a Marty rod. Lucíkovej, nar. v Humennom, bývajúca v Lieskovci ohlasujú sa prvý, druhý aj tretí krát.

 

OZNAMY:

  • Pre birmovancov: v piatok po večernej sv. omši v kostole bude prvé informačné stretnutie birmovancov. Pozývam vás už na sv. omšu.  Dospelí pracujúci, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania sa môžu zapísať v sakristií.

 

  • Pozývam všetky deti na detské sv. omše a stretnutie s našim novým kamarátom Bambom. V pondelok o 18.00 v Kamenici a v utorok o 18.00 v Kamienke.

 

  • Na budúci pondelok po detskej sv. omši bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich deti v Kamenici a v utorok po detskej sv. omši s rodičmi v Kamienke.

 

  • V sobotu nám začína ružencový mesiac október.  Pred sv. omšami od budúceho týždňa sa budeme modliť ruženec. Bolo by vhodné, ak by sme to dokázali  spoločne prežiť a osláviť tak, že sa každý deň môžu modliť iné skupiny ľudí, napr. jeden deň deti, iný deň mládež, otcovia, matky, ruženčiari, miništranti, birmovanci, učitelia a pod. Podobne nezabúdajme na túto modlitbu aj v našich rodinách.

 

  • Na budúcu nedeľu bude pobožnosť ružencového bratstva o 14.30.

 

  • V dňoch 1. a 2. októbra sa uskutoční Celodiecézna púť k Ružencovej Panne Márii do Obišoviec. Púť začne Celodiecéznym večeradlom s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom a pokračuje sv. omšou, pri ktorej bude chrám v Obišovciach vyhlásený za arcidiecéznu svätyňu. Pozývam vás putovať na toto miesto. Odchádzali by sme v sobotu o 13.30 z Kamenice a návrat by bol po polnočnej sv. omši. Cena za dopravu je 7,-€. Presnejší program si môžete pozrieť na výveske. Nahlasovanie v sakristií, prosím do stredy.

 

  • Dnes je zbierka na farské potreby a zároveň aj na opravu organa. Boh Vám odmeň vašu štedrosť.

 

  • Prvých kresťanov charakterizovali tí, ktorí videli ich život slovami „to sú tí, ktorí sa milujú“. Mnohí ste preukázali veľkú pomoc rodine, ktorej vyhorel dom. Vám ktorí ste pomohli alebo pomáhate, v mene rodiny Ledinskej vysloviť poďakovanie.

 

  • Zbierka  na rádio Lumen minulý týždeň bola 314,13,- € v Kamenici, 68,- € v Kamienke. Mladomanželia Svobodoví darovali na kostol zo svadby 50,-€ a na opravu orgánu tiež 50,-€  Darcom Pán Boh zaplať.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 1.10.2011 o 8.30 ul. Záhradná,

Jana Engelová                                           Mária Sekeressová                                             Melánia Kondrátová

Ľudmila Ďuričková                                 Marte Gergeľová                                                               Mária Komarcová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required