Vôňa viery

Na šiestu veľkonočnú nedeľu sa v našej farnosti už tradične slávi  prvé sväté prijímanie. Aj v tomto roku sedem chlapcov a sedem dievčat pristúpilo po sobotnej prvej spovedi po prvýkrát k oltáru s cieľom  osobne sa stretnúť s Pánom Ježišom.

Štrnásť detí v sprievode s duchovným otcom a sprevádzanými svojimi rodičmi, príbuznými prišlo k oltáru možno v napätí, možno v očakávaní, čo ich vlastne čaká.

Ten, o ktorom už toľkokrát počuli na hodinách náboženstva, na svätých omšiach dnes zaklope na ich srdiečka, aby sa stal ich blízkym priateľom.

Duchovný otec v príhovore prirovnal vieru k voňavke. Alebo voniame čnosťami a dobrými skutkami, alebo zapáchame hriechom. Každý človek má nejakú vôňu, každá rodina vonia inak. A práve vôňou viery našich rodín nasiakneme.

Stačí iba chcieť a všetko sa dá. Stačí jeden dobrý nápad a ten môže zmeniť myslenie, konanie mnohých. A tak záleží práve aj na týchto deťoch, ako príjmu nového priateľa vo svojom živote, vo svojom srdci.

A práve v tomto im máme pomáhať my dospelí, aby Ježiš neostal stáť pred bránami ich srdiečok a klopať. Všetko čo je povrchné, zoberie vietor doby do neznáma. To čo je hlboké a skutočné, je pevné.

Zahrňme tieto deti do našich modlitieb, aby sa priateľstvo s Ježišom práve týmto dňom začalo viac prehlbovať. 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required