Odpustová slávnosť v Kamienke

V krásnu slnečnú nedeľu sa v našej farnosti konala slávnostná udalosť. Vo farskom kostole sv. Štefana v Kamenici, ako aj vo filiálnom kostole sv. Jána Nepomuckého v Kamienke, sa v rovnakom čase konali odpustové slávnosti. Naša farnosť teda zažila dvojnásobnú radosť a dostalo sa jej i dvojnásobného požehnania.

V Kamienke náš duchovný otec Peter privítal pána farára Petra Fogáša, ktorý celebroval slávnostnú svätú omšu. Vdp. Peter Fogáš pôsobí vo farnosti Božieho milosrdenstva v Snine.

Vo svojej homílii nám pán farár priblížil osobnosť sv. Jána Nepomuckého, nášho patróna. Sv. Ján Nepomucký patrí k najvýznamnejším  ale i najznámejším postavám cirkvi. Veď sochy tohto svätca sú po celom svete.

Ktosi raz spočítal, že len v Európe ich je okolo 30 tisíc. Tento svätec položil svoj život kvôli zachovaniu spovedného tajomstva. Svoju smrť našiel v rieke Vltava a preto sa nachádzajú jeho sochy najčastejšie na mostoch.

Niekoľkokrát v dejinách boli pokusy ohroziť spovedné tajomstvo zo strany  vládnucej moci. A to, aby sa mohlo porušiť v prípade nariadenia svetskej moci. Našťastie, Cirkev si ho vedela vždy ubrániť.

Tak ako musia kňazi zachovávať spovedné tajomstvo, tak aj my, laici, musíme zachovávať služobné, či lekárske tajomstvo. A samozrejme my všetci musíme zachovávať nám zverené tajomstvá. Hlavne preto, aby sme uchránili česť nášho blížneho, aby sme zachovali jeho dobrú povesť.

Je to prejavom lásky a úcty, ktorú by sme si mali vždy preukazovať. Ako nám pán farár pripomenul, zverenie tajomstva inej osobe je aj prejavom dôvery. Tým dávame najavo, že si toho človeka vážime a že jeho názor je pre nás dôležitý.

Všetci sme spolu prežili požehnaný čas, zakúsili sme súdržnosť farského spoločenstva, ako aj radosť z milých rodinných stretnutí a odnášame si z tejto odpustovej slávnosti povzbudenie vo viere.

A aj to, že sme povolaní na príhovor nášho nebeského patróna sv. Jána Nepomuckého, zachovávať nám zverené tajomstvá a tak šíriť medzi sebou pokoj, lásku a porozumenie.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required