Ďakovná púť tretiakov.

Ďakovná púť prvoprijímajúcich detí – tretiakov.


2.6.2016 sa tretiaci zúčastnili exkurzie v Prešove. Prvou zastávkou bola hostiáreň. Rehoľné sestry im vysvetlili a názorne ukázali celý priebeh výroby hostií. Nechýbala ani samotná ochutnávka, ktorá deťom chutila. Ďalším zaujímavým miestom bola Konkatedrála sv. Mikuláša, v ktorej mali prvoprijímajúce deti milosť prejsť jubilejnou bránou. Sprievodcom v konkatedrále bol náš pán farár Peter Sepeši, ktorý  ich previedol históriou a jednotlivými časťami kostola. Treťou zastávkou v Prešove bola gréckokatolícka Katedrála sv. Jána Krstiteľa, kde si pozreli kópiu turínskeho plátna.

Cesta autobusom pokračovala do Levoče. Aj napriek ďažďovým kvapkám s ružencom v ruke a modlitbou putovali na Mariánsku horu. Vrcholom púte bola svätá omša v Bazilike Navštívenia Panny Márie, kde sa deti poďakovali za prijatie Ježiška do svojich čistých srdiečok. Unavení, ale spokojní, šťastní a plní zážitkov sa vrátili vo večerných hodinách domov.

Mgr. G. Piatková

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required