Prvé sväté prijímanie v Kamienke

Prvé sväté prijímanie v Kamienke


Pred kostolom v Kamienke stoja vyzdobené stromy. Je tu slávnosť prvého svätého prijímania. Do chrámu v sprievode svojich rodičov a príbuzných vstupuje sedem čistých detských srdiečok. Ešte včera pristúpili k sviatosti zmierenia, aby si očistili duše od svojich detských hriechov a dnes prichádzajú na stretnutie s najväčším priateľom detí – s Ježišom. Počas svätej omše spoznávajú, koho sa majú pridŕžať vo svojom duchovnom živote. Ježiš je tým najlepším smerom a smerovaním ich života. Pri svätom prijímaní prijímajú Ježiša do svojich srdiečok pod obidvoma spôsobmi. A prichádza záver. No len záver dnešnej slávnosti, pretože sú na začiatku nového života. Života s Ježišom v srdci. My dospeláci im v tom buďme príkladom, zároveň ich sprevádzajme svojimi modlitbami.

Foto: tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required