Nad mrakmi vždy vyjde Slnko

Nad mrakmi vždy vyjde Slnko


Na sviatok sv. Štefana prvomučeníka si farský kostol i farnosť spomína na svojho patróna. Slávnostnú svätú omšu celebroval vsdp. Štefan Novotný, rektor kňazského seminára v Košiciach spolu so správcom farnosti. V príhovore vyzdvihol život svätého Štefana, ktorý svojou priamou rečou dokázal zasiahnuť srdcia svojich poslucháčov. Aj my máme v živote byť priamy, aby sme dokázali vidieť Slnko nad mrakmi vo svojich životoch. V závere poprial všetkým  Štefanom, aby vo svojom živote nasledovali priamosť svojho patróna.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required