On bol naozaj Boží Syn

Veľký piatok. Počasie ako z katalógu. No aj tak v mysliach mnohých vládnu pochmúrne myšlienky. Veď toho nazaretského treba vyhnať, ukrižovať. A tak pred Pilátovým úradom sa schádza dav, ktorý svojím krikom vyruší Piláta.

Privádzajú akéhosi muža, žiadajú preňho kríž. Pilát sa ho snaží vyslobodiť, no boji sa ľudí. Tak ho dá bičovať a napokon aj dá položiť kríž na jeho plecia.

A tak sa dav s krikom posúva na iné miesto. Smerujú na Golgotu, kde je miesto určené na križovanie. Kríž je ťažký a nenesie sa ľahko. Preto vojaci donútia nejakého muža, ktorý sa vracia z poľa , aby mu s krížom pomohol. Cestou sa odsúdený stretáva i s matkou, so ženou Veronikou, ktorá mu utiera krvavú tvár. Stretáva ženy, ktoré s ním súcitia.

Na Golgotu prichádza už zmorený, vysilený. Sú tam už dva kríže s odsúdenými. Vojaci s posmechom vyzlečú rúcho, o ktoré hrajú kocky. Natiahnu už doráňané ruky i nohy, aby ich klincami pribili ku drevu kríza.

Pod krížom stojí užialená matka s apoštolom. A dav neutícha. Zrazu zaduní zem a odsúdený odovzdáva ducha Bohu. Vtedy mnohí pochopili, že ten, ktorého odsúdili, bol skutočne Božím Synom.

Hrané pašie na veľký piatok sa v našej farnosti už stali tradíciou, ktorá odovzdáva ich posolstvo ďalšej generácii. Andrea

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required