Poďakovanie pri obrázku

Poďakovanie pri obrázku


Každoročne, v čase sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa veriaci našej farnosti schádzajú na “hure pri Obrázku”, aby tu slávili sv. omšu. Aj tento rok, 23. 9., sa tu zišlo mnoho veriacich nielen z našej farnosti.

Svätú omšu celebroval náš rodák Mgr. Slavomír Engel spolu s naším duchovným otcom.

V príhovore vyzdvihol Pannu Máriu ako kráľovnú, ktorú si nevyvolili ľudia, ale sám Boh. Na ľudí dnešnej doby nečíha vojna, ale iné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo straty večného života. Ľudia zabúdajú na Boha, na sv. omšu, na modlitbu. To sa naplno prejavuje v našich kostoloch.

Na záver všetkým prítomným udelil novokňazské požehnanie.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required