Prikázaný smer jazdy

Prikázaný smer jazdy


V africkej dedine, kde žije náš kamarát Bambo sa deti pripravili a prijali krst. Teraz sa učia, ako žiť podľa božej vôle. Spoznávajú bo žiu lásku, ako aj Božie prikázania.Ale aj naše deti spoznávajú božie prikázania, a to formou dopravných značiek. A tak, ak na ceste uzrú značku STOP! Vedia, že majú zastaviť, no zároveň sa pod touto značkou ukrýva 5. Božie prikázanie – Nezabiješ! Aby sa im lepšie pamätalo, ako prikázania znejú, pripravujú si tieto značky aj doma. Na každej detskej omši si tieto prikázania zopakujú.

Na poslednú sv. omšu si deti pripravili dve kamenné tabule s desatorom. Každé si spravilo tabuľu podľa svojej fantázie, a tak bolo pred oltárom hneď niekoľko druhov tabúľ: papierové, kartónové, polystyrenové a mnohé iné. Pre lepšie spoznanie desatora, tabule ostali pred oltárom celý týždeň. Aj takouto hravou formou sa dá vysvetliť mnoho častí našej viery.

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required