„…kde sú dvaja, traja v mojom mene…“

„…kde sú dvaja, traja v mojom mene…“

7. februára navštívili našu farnosť bratia dominikáni na pozvanie nášho duchovného otca. Páter Melichar a páter Filip z Dominikánskeho mariánskeho centra v Košiciach prišli do našej farnosti, aby tu obnovili ružencové bratstvo (RB). Pri svätých omšiach a popoludňajších stretnutiach oboznámili stálych ale aj nových členov RB, aké sú podmienky, záväzky všetkých, ktorí sa prihlásia dobrovoľne medzi členov RB. Priniesli so sebou ducha spoločnej modlitby, dozvedeli sme sa pre nás mnohé nové podnety, ktoré súvisia s modlitbou svätého ruženca. V závere stretnutia nám udelil páter Melichar požehnanie a stretnutie sme ukončili spoločnou fotografiou.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required