S Máriou v bolesti

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa už tradične schádzajú veriaci hlavne z Kamenice v lese pri Obrázku. Na tomto mieste ďakujú Pánu Bohu a Panne Márii za dar života a ochrany počas 2. svetovej vojny. Tu sa skrývali spolu so svojím duchovným otcom Jurajom Macákom.  Aj napriek nepriaznivému počasiu sa tu aj tentokrát zišlo niekoľko desiatok ľudí. Slávnostnú sv. Omšu celebroval dp. Matej Futej, kaplán zo Sniny spolu s naším duchovným otcom. – Dnes máme slávnosť Panny Márie Sedembolestnej. Nemuselo byť tých bolestí len sedem, ale v biblii číslo sedem znamená plnosť, čiže Panna Mária je plná bolesti. Poukazuje nám na bolesť Matky, ktorá chápe bolesť v plnej podstate. A tak možno dnešný deň je deň kedy môžeme viac rozprávať s Máriou. Môžeme s ňou rozprávať o našich radostiach, bolestiach , starostiach. Pannu Máriu dokážeme nájsť v každej našej bolesti. Každú jednu bolesť Panna Mária chápe. Nemôžeme však ostať len pri bolesti, pretože ani Panna Mária neostala v bolesti, pretože prišlo to radostné veľkonočné ráno. Všetko prednesme Panne Márii, pretože ona to všetko prednáša svojmu synovi Ježišovi Kristovi. Ak to bude pre nás osožné, každá naša bolesť sa potom zmení na radosť.-

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required