Za sv. Jánom Nepomuckým

Na 6. Veľkonočnú nedeľu sa vo filialnom kostole v Kamienke konala odpustová slávnosť z titulu sviatku sv. Jána Nepomuckého.

Slávnostnú svätú omšu celebroval dp. Matej Futej, kaplán zo Sniny, spolu s našim duchovným otcom. “Svätý Ján má otvorené oči aj uši, ale zatvorené ústa. Akoby nám chcel naznačiť , aby sme nezatvárali oči pred svetom a jeho bolesťami, ale aj radosťami.

Je potrebné dobre počúvať a pred otvorením úst je potrebné dobre zvážiť , či dokážeme byť empatický. Sv. Ján dnešným ľuďom o spovedi hovorí, ako o úžasnom dare Božieho milosrdenstva.

Zobrazuje sa s krížom v ruke a pohľadom upretým na Krista. To by nás malo viesť k tomu, aby sme sa na Krista obracali v našom živote v každej situácii.”

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required