Oznamy 19.9. – 25.9. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 19.9. – 25.9. 2011

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 19.9.

Féria

18.00

Za požehnanie Márie

 

Utorok 20.9.

Sv. Ondreja Kima Teagona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

Spomienka

17.00

+ Zuzana

18.00

 

Streda

21.9.

S. MATÚŠA, apoštola a evanjelistu

Sviatok

7.00

+ Milan

 

 

Štvrtok 22.9.

Féria

18.00

+ Jozef + Kornelia

 

 

Piatok  23.9.

Sv. Pia z Pietralčiny, kňaza

Spomienka

18.00

Za požehnanie Anny, 85.r.ž.

17.00

 

 

Sobota 24.9.

Féria

8.00

Za požehnanie Petra

50.r.ž (prelož. z 8.8.)

 

 

Nedeľa 25.9.

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Za zdr. a B. požehnanie Beaty, 40. výr.

9.15

 

10.30

Za zdravie a Božie požehnanie Márie

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Ing. Lukáš Drahošek – syn rodičov Gabriela a Anny rod. Britaňákovej, nar. v Starej Ľubovni, bývajúci v Toporci a

Miroslava Vatahová – dcéra Mariána a Daniely rod. Blahovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou ohlasujú sa prvý krát.

OZNAMY:

  • Pre birmovancov ešte tento týždeň nemám žiadny oznam. Budúci týždeň bude prvé informačné stretnutie. Čas upresním. Odkedy som v tejto farnosti stretol som sa vo viacerých prípadoch s tým, že niekto neskončil prípravu na birmovanie, pretože odišiel pracovať do zahraničia, alebo mu to povinnosti nedovolili. Tento rok dávam príležitosť dospelým, ktorí ešte nepriali sviatosť birmovania a chceli by ju prijať. Príprava dospelých na prijatie tejto sviatosti bude možná a bude spočívať v desiatich sobotných stretnutiach, ktorých termíny dám rok dopredu.

 

  • Od tohto týždňa nastane mala zmena v čase bohoslužieb počas týždňa. V utorky bude sv. omša vo farskom kostole stále o 17.00, aby o 18.00 bez ponáhľania mohla byť sv. omša za účasti deti v Kamienke. Vo farskom kostole počnúc zajtrajškom budú sv. omše za účasti deti každý pondelok o 18.00. V súvislosti s touto informáciou zároveň pozývam všetky deti na tieto sv. omše. Nie je to iba pre deti ktoré idú na prvé sv. prijímanie ale pre všetkých.

 

  • Na budúci pondelok po sv. detskej sv. omši bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich deti v Kamenici a v utorok po detskej sv. omši s rodičmi v Kamienke.

 

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Je pred nami potreba urobiť rekonštrukciu orgánu, ktorý doprevádza  spev pri našich bohoslužbách, keďže odchádzajú na ňom jednotlivé funkcie a na jeho funkčnosti sa podpísala aj rekonštrukcia kostola – odkedy nebol vyčistený. Preto aj zbierka na budúci týždeň – aby sme nerobili osobitné zbierky – nech podľa možnosti podporí túto potrebu.

 

  • Dnes je zbierka na rádio Lumen.  Darcom Pán Boh zaplať.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 24.9.2011 o 8.30 ul. Záhradná,

Ľudmila Meričková                                                  Emília Ondovčínová                          Viera Koščová

Mária Engelová                                                        Ľudmila Maškuľáková                     Anna Kvašňáková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required