RODINKÁČI

Rodičia v našej farnosti prišli s myšlienkou, aby sa rodiny stretli na farskej záhrade a spoločne strávili popoludnie. Deň D padol na sviatok sv. Cyrila a Metoda, nakoľko je tento deň aj štátnym sviatkom. Stretli sme sa pri Lurdskej jaskyni pri farskom kostole popoludní na korunku Božieho milosrdenstva. Po modlitbe sme sa presunuli na farskú záhradu, kde bol priestor na debatu, na zábavu, či len tak si posedieť v tieni veľkého orecha. Organizátorky vyhlásili veľkú tipovaciu súťaž, v ktorej úlohou bolo tipnúť si počet cukríkov v balíku. A tak tipovali všetci, malí, starší dokonca aj pán farár. Medzitým prebiehala súťaž v skákaní vo vreci, v ktorej dominovali menší chlapci. Napokon ani rodičia neostali bokom. Otcovia sa rozdelili spolu so svojimi deťmi do družstiev, aby si mohli zahrať futbal. Všetci sa do hry vložili bez ohľadu na vek. Po hre sme sa všetci zišli v altánku občerstviť sa a nakoniec boli vyhlásené výsledky tipovacej súťaže. Tí, ktorí si tipli najbližší tip boli aj odmenení. No odmenení boli všetci, ktorí prišli v tento deň na farskú záhradu. Niektorí spoznali nových ľudí, niektorí sa stretli s ľuďmi, ktorých možno dlho nevideli, niektorí sa porozprávali so starými známymi. Napokon to bolo popoludnie, kedy sme si oddýchli od bežných starostí a načerpali silu do ďalších dni dúfajúc, že takých popoludní bude viac.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required