Pohrebné sv. omše

Od januára tohto roku nás opustilo mnoho našich farníkov. Keďže pri pohreboch nebolo možné slúžiť pohrebnú sv. omšu, teraz bude možnosť, aby rodina zosnulého požiadala o odslúženie pohrebnej sv. omše. Tie budú slúžené v Kamenici v pondelok, stredu a piatok o 16.15 a v Kamienke v utorok a štvrtok o 16.15. Rodina zomrelého pri požiadaní o pohrebnú sv. omšu dostane na ňu v Kamenici 10 vstupeniek, v Kamienke 4 vstupenky.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required