Bohoslužby od 19.4.2021

Od pondelka 19. apríla 2021 sa obnoví slávenie bohoslužieb v našich kostoloch. Účasť na bohoslužbe je však obmedzené počtom 1osoba/15m2. Vo farskom kostole v Kamenici nad Cirochou to znamená 30 osôb. V kostole v Kamienke 13 osôb. Preto účasť na sv. omšiach bude zabezpečovaná lístkami, ktoré si bude možné vyzdvihnúť v nedeľu 18.4.v čase od 14.30 do 15.00 pri farskom kostole v Kamenici. Vstupenky na sv. omše, ktoré budú slúžene v Kamienke, si môžete vyzdvihnúť v nedeľu v tom istom čase pri soche Jána Nepomuckého v Kamienke. Keďže počet lístkov je veľmi obmedzený, každý si môže zobrať iba jednu vstupenku. Ak sa v nedeľu nerozoberú všetky lístky, v úvode každej sv. omše počas týždňa pri vchode do kostola bude možnosť zobrať si ďalší lístok.

Sv. omše v kostole sa môže zúčastniť iba osoba so vstupenkou.

Návšteva bohoslužby nie je podmienená negatívnym testom.

V kostole je potrebné zachovať rozostupy, mať respirátorom prekryté dýchacie cesty a pri vstupe do kostola si vydezinfikovať ruky.

Kostol bude otvorený vždy 15 minút pred začatím sv. omše.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required