Ponuka študijných odborov KU

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2021/2022 bude poskytovať vzdelávanie:

1. v bakalárskych študijných programoch: v odbore Sociálna práca – štúdium rodiny a sociálnej práce; v odbore Učiteľstvo – učiteľstvo náboženskej výchovy

2. v magisterských študijných programoch: v odbore Teológia – katolícka teológia; v odbore Učiteľstvo – učiteľstvo náboženskej výchovy

3. v doktorandských študijných programoch: v odbore Teológia – katolícka teológia; v odbore Sociálna práca – charitatívna a misijná práca.

Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30. apríla 2021.
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 10. júna 2021.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.tf.ku.sk, v časti Uchádzači o štúdium.

Master v teológii manželstva a rodiny Inštitút náboženských vied pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Košická arcidiecéza a Akadémia Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na nový akademický rok 2021/2022 v programe Master v teológii manželstva a rodiny. Program je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu jednotlivcov, manželských párov, odborníkov, kňazov, zasvätených a budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach v oblasti zameranej na manželstvo a rodinu z pohľadu teológie a spoločenských vied. Lektormi programu sú kňazi, manželia – odborníci zo Slovenska a zahraničia. Štúdium trvá dva roky. Program garantuje Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup. Prihlásiť sa je možné do 30. apríla 2021. Viac informácií na www.tf.ku.sk, v časti Štúdium a vzdelávanie/Kontinuálne vzdelávanie.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required