Advent – náš čas

ADVENT – náš čas

 

Advent (z lat. adventus príchod) je prvá časť liturgického roka Rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista. Je to obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Je to čas očakávania sviatku narodenia Ježiša Krista, ale aj čas očakávania jeho druhého príchodu. Adventné obdobie smeruje osobitnú úctu k Ježišovej matke, Panne Márii. Adventné obdobie je časom nábožného a radostného očakávania. Má kajúci charakter, ale nikdy sa toto obdobie nechápe ako čas pokánia v tom zmysle, ako je to v pôste (napr. stále sa spieva Aleluja). Z Gálie a Španielska pochádza zvyk spájať advent s eschatologickým očakávaním Krista na konci časov. Pápež Gregor Veľký († 604) stanovil adventný čas na 4 týždne. Advent sa začína 1. adventnou nedeľou, teda nedeľou medzi 27. novembrom a 3. decembrom. Advent sa končí po západe slnka na Štedrý večer. 3. adventná nedeľa sa nazýva Gaudete a oproti ostatným adventným dňom, keď liturgická farba je fialová, liturgickou farbou môže byť ružová. Advent je prípravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach.

 

Adventný veniec

súčasťou adventu je adventný veniec ozdobený štyrmi sviecami, ktoré zodpovedajú počtu adventných nedieľ, deti často otvárajú adventný kalendár.
Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).Je znamením nádeje a holdom tomu, ktorý prichádza, ako to zreteľne ukazujú ozdobené vetvy a sviece. Je aj symbolom Kristovho evanjelia, ktorého autormi boli štyria evanjelisti Lukáš, Marek, Matúš a Ján. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ. Ozdoby na adventnom venci by mali byť skromné, iba suché plody, šípky, šišky alebo mašle vo fialovej, prípadne bielej farbe. Lebo adventný čas je časom zamyslenia, kajúcnosti a očistenia človeka. Čas, kedy si ľudia majú venovať navzájom viac lásky a pri každej zapálenej sviečke stále viac otvárať srdcia pre príchod najdôležitejšieho a najväčšieho návštevníka – Ježiša.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required