Chcem ísť na svätú spoveď

Blíži sa prvopiatkový týždeň a tiež sviatok Pamiatky zosnulých. Sú to dni, keď môžeme získavať odpustky pre duše v očistci. Pre získanie odpustkov je jednou z podmienok byť v stave posväcujúcej milosti t.j. vyspovedaný. Preto je tu ponúka sv. spovede. Kto chce ísť na sv. spoveď, je potrebné aby zavolal na telefónne číslo 0944 422 400, kde dostane termín a miesto svojej sv. spovede. Toto telefónne číslo platí tak pre Kamenicu ako aj pre Kamienku. Rezervovať si termín na sv. spoveď na telefónnom čísle 0944 422 400 je možné každý deň v čase od 18.00 do 20.00.

MIMO UVEDENÝCH HODÍN BUDE TELEFÓNNE ČÍSLO NEFUNKČNÉ!!!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required