Adorácie aj v Kamienke

Od utorka 20.10.2020 aj v Kamienke bude možnosť v čase od 12.30 do 17.30 navštíviť kostol na poklonu pred Sviatosťou Oltárnou. Adorácia v Kamienke bude každý utorok, štvrtok a v sobotu. Po skončení adorácie bude vždy sv. omša s dodržaním pravidla do 6 osôb. Na sv. omši môžu byť 4 členovia rodiny, za ktorej úmysel je obetovaná sv. omša + kostolník a kňaz.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required