Ježišova krížová cesta ničí každý vírus

“Ježišova krížová cesta ničí každý vírus” – je názov novej krížovej cesty, ktorú vytvoril rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. “Text tejto krížovej cesty vznikol v dňoch, keď sme sa na Slovensku stiahli do ústrania kvôli šíreniu koronavírusu, ktorý je hrozbou – dá sa povedať – pre celý svet,” píše v predhovore biskup Stolárik.

“Mojím úprimným prianím je, aby tým, ktorí sa budú modliť túto krížovú cestu, pomohla stretnúť sa s Kristom, so sebou samými, aby pomohla uvedomiť si nebezpečenstvá, ktoré striehnu na naše zdravie, nielen na zdravie tela, ale aj duše, a aby sme po skúsenosti tejto pandémie zostali bdelí a chránili sa všetkých vírusov, ktoré ničia telo, ale zvlášť tých, ktoré ničia dušu. Aby sme o zdravie svojej duše dbali aspoň tak, ako teraz dbáme o zdravie tela a to nie so strachom, ale s radostnou istotou, že každý krok nášho života chce viesť Boh, že máme Vykupiteľa, že máme Mamu Máriu, sv. Jozefa, sv. Michala archanjela, sv. Jána Pavla II., sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy, sv. Neita a toľkých mocných orodovníkov… Môžeme mať istotu, že nebo nás neopustí, len my sa nikdy nechcime dobrovoľne vzdať neba,” uvádza v predhovore rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik.

Prevzaté z TK KBS

Krížovu cestu si môžete stiahnuť TU

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required