Liturgia na najsvätejšie trojdnie pre naše rodiny

Veľkonočné trojdnie sa v našich farnostiach bude sláviť bez účasti veriacich z dôvodu epidémie koronavírusu. Tu si môžete stiahnuť texty Liturgie domácej cirkvi pre naše rodiny, aby sme mohli lepšie prežívať slávenie veľkonočného Trojdnia v našich domácnostiach.

Texty pripravil kňaz Spišskej diecézy dp. F. Trstenský, ktorému aj touto cestou vyjadrujeme veľké poďakovanie.

Text Liturgie domácej cirkvi TU

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required