Náš Patrice

Drahí veriaci farnosti Kamenica nad Cirochou, srdečne vás pozdravujeme.

Po dlhšej dobe Vám znova zasielame správy o Vašom adoptívnom dieťati z Demokratickej republiky Kongo. V tejto krajine prebehli po mnohých problémoch prezidentské voľby, ktoré však nepriniesli tak dlho očakávaný pokoj a zlepšenie životných podmienok. Naďalej pretrvávajú nepokoje, útoky lúpežných bánd, mnohí ľudia sa stávajú závislí na humanitárnej pomoci, preto sú Vám rodiny, ktorých deti podporujete veľmi vďačné.

Väčšine deti sa darí dobre. Keď im to ide ťažšie v škole, najčastejšie je to pre zdravotné problémy alebo problémy v rodine. Deti nemajú učebnice a tak vymeškanie vyučovania sa ťažko dobieha.

Viaceré deti ukončili strednú školu a uvidíme, či budú v štúdiu pokračovať ďalej, alebo už pôjdu do zamestnania. Po konzultácii s pátrom Gaspardom a madame Kosi plánujeme ukončiť ich podporu a ponúknuť tak podporu ďalším deťom chodiť do školy.

Tento rok jeden chlapec ukončil univerzitné štúdia na ekonomickej fakulte a medzi deťmi máme aj jedného bohoslovca. Keď je to možné, zodpovední za deti nám posielajú fotky, alebo pozdravy, ktoré zasielame priamo vám.

Patrice Mwanga Lumuna

Dobrý deň, drahí rodičia. To som ja, váš syn, Lumuna Patrice. Prajem vám všetko dobre v roku 2020.

Mám sa dobre. Do školy chodím len vďaka vašej pomoci. Máme tu veľa ťažkosti, nemáme dosť jedla, je veľa chorôb, hlavne malária týfus. Teraz máme obdobie dažďa a veľa prší.Som miništrantom v našej farnosti svätého Lukáša, kde je farárom otec Gespard. Všetkých pozdravujem. Mám vás rád. Patrice

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required