Oslava narodeného Ježiška

Na sviatok narodenia Pána sa v našom farskom chráme konala oslava. Taká detská. Deti našej farnosti si pripravili pre novonarodeného Ježiška oslavné piesne, básne. Privítali Ježiška medzi sebou takým svojím spôsobom.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required