Oslava narodeného Ježiška

Na sviatok narodenia Pána sa v našom farskom chráme konala oslava. Taká detská. Deti našej farnosti si pripravili pre novonarodeného Ježiška oslavné piesne, básne. Privítali Ježiška medzi sebou takým svojím spôsobom.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.