Pozvanka

POZVÁNKA

 

V dňoch 20.11. (streda) a 22.11. (piatok) si naša farnosť pripomenie dve pekné udalosti posledných rokov. Mnohí už tušíte, že je reč o výročiach konsekrácií naších kostolov.

 

 

V stredu 20.11. si v Kamienke pripomenieme tretie výročie konsekrácie obnoveného kostola pri sv. omši o 17.30. Pozvanie prijal vdp. Jozef Kozák, farár v Humennom na Sídlisku III.

 

 

 

 

O dva dni neskôr v piatok, tiež o 17.30 si pripomenieme piate výročie konsekrácie farského kostola v Kamenici. Tu sa stretneme s prednášateľom filozofie na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, kňazom vdp. PhDr. Imrichom Degrom PhD. , ktorý v rámci homílie sa bude venovať téme „Mágia, okultizmus a povery“. Po sv. omši bude možnosť položiť mu aj otázky k tejto téme v ramci diskusie.
Všetkých vás srdečne pozývame na pripomenutie a slávenie týchto slávnosti.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required