Sviatok svätého Štefana

Každý z nás vo svojom živote oslavuje deň svojho mena. 26. decembra svoj sviatok oslávil patrón farnosti, svätý Štefan, prvomučeník. Slávnostnú svätú omšu v deň sviatku celebroval rodák dp. Slavomír Engel spolu s naším duchovným.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required