Roráty

Roráty

Čas adventu vrcholí a prichádza čas narodenia Krista – Vianoce. Na túto udalosť sme sa pripravovali aj v našej farnosti, a to účasťou na skorých ranných omšiach – rorátoch. V 3. adventnom týždni sme prichádzali do farského kostola len za svetla sviečok, ktoré ku oltáru prinášali deti, aby sme sa zamýšľali nad evanjeliovými udalosťami spojenými s príchodom Ježiša na tento svet. Skoré ranné vstávanie sme obetovali za prvoprijímajúce deti, birmovancov, chorých a starých veriacich našej farnosti. Po svätých omšiach s dobrým pocitom v srdci sme sa rozchádzali za dennými povinnosťami.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required