Farský tábor – 3. deň 2017

Plavba loďou a návšteva hradu


Dnes sme sa zobudili do dňa so slnečnými lúčmi. Stretli sme sa na parkovisku pred kostolom, aby sme vyrazili na cestu mimo farnosť. Náš dnešný cieľ – slovenské more Zemplínska Šírava. Keď sme už boli všetci na mieste,  mohli sme vyraziť na plavbu loďou. Preplavili sme Šíravu a mali sme krásny zážitok. Po vystúpení z lode sme sa presunuli na lúku k Šírave, kde nasledovali aktivity. Po splnení aktivít nasledovala vybíjaná alebo futbal. Po vybití prebytočnej energie sme si pochutnali na výbornom obede. Poobede bol naším cieľom  Viniansky hrad. A začalo naše stúpanie. Po ceste sme mali aj rôzne prekážky a najväčšiu vodu, cez ktorú nám pán farár spolu s dospelákmi pomáhal  na druhú stranu. Keď sme vyšli , nasledovala prehliadka hradu spolu so sprievodcom. Návštevu hradnej kaplnky sme spojili s modlitbou korunky milosrdenstva. Prehliadkou  pivnice sa skončila naša hradná návšteva. V dedine, v kostole sv. Anny sme mali ešte sv. omšu, po nej neskorý olovrant. A napokon cesta domov. Unavení, plní zážitkov sa tešíme už na zajtrajšie aktivity a dobrodružstvá.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required