farský tábor – 2. deň 2017

Druhý deň


Tak a sme tu znova. Začali sme sv. omšou ráno v kostole, po ktorej sme sa presunuli do pastoračného domu kde nasledovali aktivity. Keďže vonku bolo mokro tak sme sa rozdelili na dievčatá a chlapcov. Chalani sa presunuli do telocvične, kde mali úlohy a po ich splnení si zahrali futbal. Dievčatá mali rôzne úlohy na fare, po ich splnení sa presunuli do jedálne na obed a potom do telocvične kde si zahrali vybíjanú. Chlapci sa presunuli na obed a potom do pastoračného domu kde splnili aktivity. Po splnení nasledovala korunka Božieho milosrdenstva, ktorá bola už vonku, keďže už sme mohli vyjsť do farskej záhrady. Po korunke sme si rozdali poštu a olovrant. Neskôr sme si zahrali boj o pevnosť, vybíjanú a futbal. Keď sme sa vyšantili, vyhodnotili sme dnešný deň a unavení šli domov. Vidíme sa zajtra.

Karolína 13 r.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required