Ďakovná púť prvoprijímajúcich detí (2017)

Ďakovná púť prvoprijímajúcich detí


1. júna 2017 na MDD sa tretiaci spolu s duchovným otcom Petrom Sepešim a niektorými rodičmi, vybrali na ďakovnú púť po 1. sv. prijímaní.
Prvou zastávkou už tradične bola výrobňa hostií v Prešove. Rehoľné sestry deťom vysvetlili a názorne ukázali celý priebeh výroby. Samozrejme si deti aj ochutnali.
Ďalším zaujímavým miestom bola návšteva františkánskeho kostola sv. Jozefa, kde si deti uctili relikvie sv. Jána Pavla II., sv. Františka a Hyacinty. Brat Tomáš im porozprával o relikviách a ukázal im ďalších 449 relikvií. Je to jediné miesto na Slovensku, kde nájdeme spolu toľko relikvií. Ďalej pokračovali do gréckokatolíckej Katedrály sv. Jána Krstiteľa, kde si pozreli kópiu turínskeho plátna.
Keďže mali deti sviatok, duchovný otec Peter, ich pozval na zmrzlinu. Po krátkom občerstvení pokračovali do Levoče na Mariánsku horu. Cestou hore sa modlili ruženec. Vyvrcholením bola sv. omša v Bazilike Navštívenia Panny Márie. Unavení, spokojní a plní dojmov sa vo večerných hodinách vrátili domov.

Mgr. G.Piatková

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required