Oznamy na týždeň 21.5. – 27.5. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

SIEDMY VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

Oznamy na týždeň 21.5. – 27.5. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

21.5.

Féria

17.00

Za zdravie a Božie požehnanie Milky

Utorok

22.5.

Féria

 

Streda

23.5.

Féria

17.00

+ Alžbeta Čabáková – 10. výr. úmrtia

Štvrtok 24.5.

Féria

 

 

Piatok

25.5.

Féria

18.00

+Pavlína Vasilková – 1. výročie úmrtia

Sobota

26.5.

Sv. Filipa Neriho, kňaza Spomienka

 

Nedeľa

27.5.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

8.00

Za zdr. a Božie pož. Tatiany

9.15

+Jozef +Ján +Anna

 

10.30 odpustová

+ Jaroslav kňaz – 1. výročie úmrtia

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Lukáš Belančin – syn rodičov Mariana a Viery rod. Radovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Monika Barnišinová – dcéra Cyrila a Márie rod. Oblažnej, nar. v Humennom, bývajúca v Turcovciach, ohlasujú sa druhý krát.

Ing. Jozef Harvaník – syn rodičov Jozefa a Márie rod. Bundžovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Mgr. Katarína Meričková – dcéra Jozefa a Anny rod. Valigovej, nar. v Humennom, bývajúca v Jankovciach, ohlasujú sa prvý krát.

 

OZNAMY:

 

  • V sobotu 26.5. o 10.00 v Zemplinských Hámroch bude z príležitosti prvého vý­ročia úmrtia pána dekana Jaroslava Na­ščáka celebrovaná výročná sv. omša. Hlavným celebrantom bude Mons. Pavol Dráb, kanonik. Po sv. omši bude požeh­naný náhrobných kameň. Autobus objednal obecný úrad a bude odchádzať o 8.30 z Kamenice. Prosíme záujemcov o nahlásenie v sakristii.
  • Od pondelka 21.5. do soboty 26.5. bu­dem odcestovaný. Zastupovať ma bude duchovný otec z Dlhého nad Cirochou. V prípade potreby kňaza sa obráťte na neho. Sv. omše budú v pondelok, stredu a piatok o 17.00 hod.
  • Keď sa o týždeň vrátim, budem znova prijímať úmysly na sv. omše.
  • Tento týždeň bude zbierka na opravu fasády kostola po uliciach. Všetkým vyslovujem vopred Pán Boh zaplať a vynahraď vašu obetu.
  • V Gaboltove sa koná každoročne Turíčna novéna, ktorej sa zúčastňujú jednotlivé dekanáty Košickej arcidiecézy. Tohto roku pre dekanáty Humenné a Snina bol určený deň 24.máj. Odchod autobusu z Kamenice n/Cir. bude 13.45 hod. Prihlásiť sa možno v sakristii.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na masmédia.
  • Z krstu Juraja Boňka darovali na kostol 20 Eur. Pán Boh zaplať.
  • Dnes poobede pobožnosť nebude.
  • Upratovanie kostola v sobotu 26.5.2012 o 8.45 má ulica Veterná.

Alžbeta Harakaľová

Andrej Vataha

Jana Vatahová

Marta Bešanová

Darina Kepičová

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required