Najvyššia méta života? Nebo

Najvyššia méta života? Nebo


„Čo je pre vás najvyššou métou života?“ spýtali sa študentky na prijímacích skúškach na vysokú školu. Jej odpoveď mnohých prekvapila. Odpovedala skromne a jednoducho: „Nebo“. „Čo je pre vás najvyššou métou v živote? Čo chcete najviac dosiahnuť?“ Toto sa opýtal hlavný celebrant vsdp. Allan Tomáš, dekan sninského dekanátu pri odpustovej slávnosti z titulu sviatku Nanebovstúpenia Pána v našom farskom kostole v nedeľu 8. mája. Pre každého z nás by malo byť nebo tou najvyššou a najväčšou métou života, ku ktorej by sme mali nasmerovať svoj život, lebo ten pozemský je pre nás len prechodnou stanicou.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required