Najvyššia méta života? Nebo

Najvyššia méta života? Nebo


„Čo je pre vás najvyššou métou života?“ spýtali sa študentky na prijímacích skúškach na vysokú školu. Jej odpoveď mnohých prekvapila. Odpovedala skromne a jednoducho: „Nebo“. „Čo je pre vás najvyššou métou v živote? Čo chcete najviac dosiahnuť?“ Toto sa opýtal hlavný celebrant vsdp. Allan Tomáš, dekan sninského dekanátu pri odpustovej slávnosti z titulu sviatku Nanebovstúpenia Pána v našom farskom kostole v nedeľu 8. mája. Pre každého z nás by malo byť nebo tou najvyššou a najväčšou métou života, ku ktorej by sme mali nasmerovať svoj život, lebo ten pozemský je pre nás len prechodnou stanicou.

foto

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.