Oznamy na týždeň 25.6. – 1.7. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

DVANÁSTY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 25.6. – 1.7. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

25.6.

Féria

18.00

+Ján

17.00

Za zdravie a Božie požehnanie Márie

Utorok

26.6.

Féria

7.00

+Juraj +Alžbeta Sojčákoví

Streda

27.6.

Féria

7.00

+Ján Belančin

Štvrtok 28.6.

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka Spomienka

17.00

+Milan +Jozef

Piatok

29.6.

SV. PETRA A PAVLA, apoštolov Slávnosť

7.30

+ Pavol, kňaz

17.00

+Pavol +Pavol +Michal

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie Pavlíny a Ladislava s rod.

Sobota

30.6.

Udeľovanie sviatosti birmovania

Féria

10.00

Za birmovancov

Nedeľa

1.7.

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie  Magdalény Jackovej – 60 r.ž.

9.15

Za zdravie a Božie požehnanie Martiny s rod.

10.30

Za zdravie a Božie požehnanie Márie – 50 r.ž.

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Miroslav Brutvan – syn rodičov Milana a Pavlíny rod. Cenknerovej, nar. v Humennom, bývajúci v Humennom a

Ivana Batoreková – dcéra Mariána a Márie rod. Žinákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.

Peter Štofíra – syn rodičov Pavla a Margity rod. Dančovej, nar. v Snine, bývajúci v Belej nad Cirochou a

Gabriela Buriková – dcéra Jozefa a Márie rod. Kassaiovej, nar. v Snine, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.

 

Lukáš Čanda – syn rodičov Vladimíra a Jany rod. Hirjakovej, nar. v Humennom, bývajúci v Chlmci a

Monika Miková – dcéra Dušana a Valérie rod. Hrubovčákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.

 

 

Jozef Karľa – syn rodičov + Emila a Márie rod. Čabakovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Viera Oržechová – dcéra Vladislava a Anny rod. Ivanovej, nar. Vo Vranove nad Topľou, bývajúca vo Vyšnom Kazimíri, ohlasujú sa tretí krát.

OZNAMY:

V sobotu o 10.00 bude sv. omša pri ktorej pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik udelí sviatosť birmovania naším birmovancom. Nácvik na birmovku bude v pondelok po sv. omši. Vo štvrtok od 15.00 do 17.00 budeme spovedať viacerí kňazi hlavne birmovancov. Vyspovedáme aj birmovných rodičov.

 

29.6. na sviatok sv. Petra a Pavla  je zbierka „Halier sv. Petra“. Vopred Pán Boh zaplať. Bohu známi na kostol obetovali 70,-€; Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

 

Upratovanie kostola vo štvrtok 28.6.2012 po  sv. omši majú birmovanci

 

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required