biela sobota

Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!


Týmito slovami sa dokončila cesta za spasenie sveta. Týmito slovami Ježiš ukončuje svoje pozemské putovanie. Dnes, na veľký piatok, si toto Kristovo obetovanie sa za nás hriešnikov, pripomíname. Vo farskom kostole, o 15 hod. sme si vypočuli pašie – evanjelium, ktoré nám hovorí o udalostiach, ktoré nám priniesli spásu. Následne kňaz dvíha do výšky kríž, aby sme si ho pokľaknutím uctili. A napokon, je kríž uložený k hrobu, kam sa prenesie aj Eucharistia. Tu nás čaká Kristus, tu nás čaká Ten, ktorý dnes obetoval svoj život z lásky k nám. Poďme, pokloňme sa!

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required