Milión detí sa modlí ruženec

Milión detí sa modlí ruženec


18.10.2015 o 9:00 sa na celom svete deti spolu modlili ruženec za mier. Inak tomu nebolo ani v našej farnosti. Modlili sme sa my, deti v Kamienke, v Bratislave a v rôznych miestach na celom svete tiež. Začali sme už slávnostnou sv. omšou, kde sme prinášali obetné dary, ktoré nám pripomínali misie a potreby detí na celom svete. Doniesli sme hostie a víno, chlieb, oblečenie, zošit i ceruzky, ale aj papierové srdce, ktoré nám zdôrazňuje, aby sme si vážili lásku príbuzných a blízkych, pretože nie všetky deti na svete ju majú.  Po svätej omši sme síce museli trochu počkať, ale oplatilo sa a o deviatej hodine sme sa spolu začali modliť ruženec. Mysleli sme pri tom na mier, misionárov a všetky deti na celom svete. Bol to veľmi dobre a užitočne strávený čas nedeľného dopoludnia.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required