„Načo nám je kostol?“

„Načo nám je kostol?“

 

22. novembra sme si pripomenuli 7.výročie od konsekrácie nášho farského kostola, ktorý prešiel celkovou rekonštrukciou. Slávnostnú svätú omšu celebroval vdp. Martin Frena, správca farnosti Božského Srdca Ježišovho v Belej nad Cirochou spolu s naším duchovným otcom. V príhovore vyzdvihol , akú vďačnosť máme pociťovať voči našim predkom, ktorí vystavili  nielen pre našu generáciu tento chrám. Dnešní ľudia zvyknú hovoriť, že „načo nám je kostol“, no na druhej strane, kde by sa schádzali ľudia za účelom modlitby? Na záver svätej omše sa prítomní veriaci zasvätili Ježišovmu srdcu, keďže slávnosť sa konala na sviatok Krista Kráľa.

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required