Oznamy 5.4.2015

Farské oznamy 5.4.2015

VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Veľkonočný pondelok

7.30

Za zdr. a B. pož. Jána Tkača – 70 r.ž.

9.00

Zdr. a B. pož. Mariana Kolesára s rod.

6.4.

10.30

+Štefan Mažerik – 2. výr.úm.

Utorok

Veľkonočný utorok

12.00

+Iveta Kaššaiová – pohrebná

7.4.

Streda

Veľkonočná streda

18.00

+Barbora +Ondrej Balogoví

8.4.

Štvrtok

Veľkonočný štvrtok

18.00

Za zdr. a B. pož. Vladimíra – 50 r.ž.

9.4.

Piatok

Veľkonočný piatok

18.00

+Alžbeta Mažeriková – 1 výr. úm.

17.00

+Ján Milčík – 15 v.úm.

10.4.

Sobota

Veľkonočná sobota

8.00

+Katarína +Štefan Hlavatí

11.4.

Nedeľa

Druhá Veľkonočná nedeľa

7.30

Za zdr. a B. pož. Michala a Márie – 45 r.sp.ž.

9.00

Za zdr. a Božie pož. Jána Vaceľa

12.4.

10.30

Za farnosť

Spoločné oznamy

Počnúc dnešným dňom, počas celého Veľkonočného obdobia sa modlíme ráno, napoludnie a večer modlitbu „Raduj sa nebies Kráľovná“.

Chcem poďakovať každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k peknému a dôstojnému priebehu veľkonočných obradov v našej farnosti. Či už išlo o prípravu kostola, jeho čistotu, liturgické služby alebo aj zapojenie sa do stráže pri Božom hrobe alebo akejkoľvek inej službe. Nech vám to Pán Boh odmení.

V sobotu sa uskutoční arcidiecézne stretnutie mladých v Prešove. Do štvrtka je možné prihlásiť sa v sakristii.

Na budúcu nedeľu sa bude konať odpustová slávnosť Božieho milosrdenstva v Snine na Sídlisku. Na výveske si môžete prečítať celý program. Do pozornosti dávam slávnostnú sv. omšu o 10.30, ktorú bude celebrovať Vdp. Štefan Novotný, rektor kňazského seminára v Košiciach.

 

Kamenica nad Cirochou

Na kostol obetovala rodina Bohu známych 30,-€; Z pohrebu Verony Petrócovej 50,-€; Bohu známa 100,-€.  Rodina Adamkovičová na kostol obetovala 50,-€ Darcom Pán Boh zaplať!

Dnes popoludní o 14.00 bude stretnutie ružencového bratstva.

Celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom pred týždňom v Kamenici bola 552,72,-€. Darcom Pán Boh zaplať! Verím, že táto naša obeta prinesie aspoň trocha pomoci tým, ktorý trpia pre vieru.

Upratovanie kostola v sobotu 11.4.2015 o 8.45 má ulica Partizánska.

Ľudmila Bugyová

Jana Ščerbová

Jolana Mažeriková

Regina Balogová

Mária Šuľovská

Valéria Čabáková

Peter Žinčák

 

 

 

 

Kamienka

Celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom pred týždňom v Kamienke bola 131,80,-€. Darcom Pán Boh zaplať! Verím, že aj táto naša obeta prinesie aspoň trocha pomoci tým, ktorý trpia pre vieru.

Sviatosť manželstva chcú prijať Marek Macko, syn Milana a Kataríny r. Salajovej a Martina Skripová, dcéra Vladimíra a Anny r. Kurrilovej, ohlasujú sa druhý krát.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required