Oznamy 12.4.2015

Farské oznamy 12.4.2015

2. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli

13.4.

Utorok

Utorok po 2. veľkonočnej nedeli

17.00

Za zdr. a B. pož. Jaroslavy Gondovej – 40 r.ž.

18.00

Za zdr. a B. pož. Martina Para

14.4.

Streda

Streda po 2. veľkonočnej nedeli

18.00

Za zdr. a B. pož.rod. Behunovej – 30 r.sp.ž.

15.4.

Štvrtok

Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli

18.00

+Verona Petrócová – pohrebná

16.4.

Piatok

Piatok po 2. veľkonočnej nedeli

18.00

+Mária Kaššaiová

17.00

+Juraj Milčík – 1 výr.úm.

17.4.

Sobota

Sobota po 2. veľkonočnej nedeli

8.00

+Milan Šepeľa – 1 výr.úm.

15.00

Sobáš Macko – Skripová

18.4.

Nedeľa

Tretia Veľkonočná nedeľa

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B. pož. Anny, Veroniky, Jakuba, Šimona a Timoteja

19.4.

10.30

Za zdr. a B. pož. Evy a Štefana – 35 r.sp.ž.

Spoločné oznamy

V stredu po detskej sv. omši bude stretnutie deti a záverečné preskúšanie pred prvým svätým prijímaním.

Arcidiecézna charita Košice oznamuje možnosť prihlásiť sa do výberového konania na pracovné miesto Vedúceho ekonomického úseku Centra Arcidiecéznej charity Košice, s miestom práce Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, Košice. Požiadavky: ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v študijných odboroch ekonomika, financie, investície, manažment. Aspoň 5 rokov odbornej praxe v účtovníctve a ekonomickej oblasti, aspoň tri roky praxe v riadiacej funkcii. Vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s počítačom, pokročilý. Záujemcovia na pracovné miesto môžu zasielať žiadosť o prácu a profesijný životopis na poštovú adresu Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2,  040 01 Košice. Termín zasielania žiadosti je do 22.4.2015.

Pri východe z kostola je nová Palma.

 

Kamenica nad Cirochou

Na kostol z pohrebu zomrelej Ivety Kaššaiovej obetovali 50,-€; Darcom Pán Boh zaplať!

Na budúce nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Vopred vyslovujem Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola v sobotu 18.4.2015 o 8.45 má ulica Pod Žbirom.

Magdaléna Balogová

Mária Džombová

Anna Savkaničová

Alena Dobdová

Eva Polačková

Valéria Polačková

Monika Boňková

 

 

 

 

Kamienka

Na budúce nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Vopred vyslovujem Pán Boh zaplať.

Sviatosť manželstva chcú prijať Marek Macko, syn Milana a Kataríny r. Salajovej a Martina Skripová, dcéra Vladimíra a Anny r. Kurrilovej, ohlasujú sa Tretí krát.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required