Oznamy 31.10. – 06.11. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 31.10. – 06.11. 2011

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 31.10.

Féria

18.00

Za pož. rodiny Frantovej

 

Utorok 01.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Slávnosť

8.00

+ Františka

9.15

+Štefan +Helena +Magdaléna

10.30

Za farnosť

Streda

02.11.

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

18.00

+ Ján – 1 výročie

17.00

+ Štefan + Anna

Štvrtok 03.11.

Féria

18.00

+ Jozef + Juraj + Anna

 

Piatok 04.11.

Sv. Karola Boromea, biskupa

Spomienka

18.00

+ Jozef

17.00

Za Božie požehnanie pre Magdu

Sobota 05.11.

Féria

8.00

+ Agnesa – 2. výr. smrti

Nedeľa 06.11.

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK

8.00

+ Milan

9.15

Za Božie požehnanie Ondreja s rodinou

10.30

Za farnosť

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ján Sopko – syn rodičov Jána a Eleny rod. Kačmárovej, nar. vo Vranove nad Topľou, bývajúci vo Vyšnej Sitnici a

Anna Orendáčová – dcéra Jána a Márie rod. Majzerovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou ohlasujú sa tretí krát.

OZNAMY:

 • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedám v Kamenici v pondelok dopoludnia od 10.00 do 12.00 a popoludní 16.00 – 17.50. Vyzývam obzvlášť deti a študentov.  V piatok dopoludnia pôjdem k chorým.
 • V utorok popoludní bude na cintoríne pobožnosť z príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých v Kamenici o 13.30 a v Kamienke o 14.15 hod.
 • V deň pamiatky zosnulých môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci. Podmienky získania úplných odpustkov sú: Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, teda v stredu, alebo už v utorok popoludní navštívi kostol alebo kaplnku, pomodli sa Otče náš a vyzná vieru (Verím v Boha), spoveď, prijímanie, pomodlí sa na úmysel Sv. Otca, môže získať úplne odpustky. Vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému.

V čase od 1.11. do 8.11. kto navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získavať počas týchto dní odpustky dušiam v očistci. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedná sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

 • Zbierka na misie minulú nedeľu bola v Kamenici 413,-€ a v Kamienke 58,-€. Za milodary na tento úmysel Pán Boh zaplať.
 • Organ je už takmer zložený. V priebehu týždňa bude ešte naladený a oprava bude ukončená. V nedeľu Krista Kráľa 20.11. teda o tri týždne sa bude konať koncert, kde odznejú diela majstrov Bacha, Telemana a ďalších v prevedení Štefana Iľaša, Jána Hrubovčáka a žiakov SZUš MÚZA z Humenného. Ešte niekoľko lístkov do lavíc je k dispozícií v sakristii.
 • Dnes je zbierka na kostolné potreby. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
 • Na predaj je aj Kalendár kostolov Sninského dekanátu s fotografiami všetkých kostolov Cirošskej doliny. Cena kalendára je 4,-€ Každý kúpou kalendára podporíme dobrý úmysel a to rekonštrukciu kostola sv. Jána Nepomuckého v Kamienke. Tento kalendár je vhodný aj ako darček.
 • V stredu, štvrtok a piatok po večernej sv. omši pôjdeme spolu na cintorín, aby sme získavali odpustky. Ihneď po skončení sv. omše spoločne – môžeme so zažatými sviecami – sa vydáme na cestu na cintorín, tam sa pomodlime za duše v očistci a rozídeme sa. Pozývam hlavne mladých, deti a tých, ktorí počas dňa sú v škole alebo práci a nestíhajú zájsť na cintorín. Naša modlitba a obeta je to jediné, čo môžeme pre našich zosnulých ešte urobiť. Využime to.
 • V dňoch 3. až 9. júna, kto bude chcieť, budeme spoločne putovať do Madžugoria. Odchádzať budeme 3.6. t.j. v nedeľu popoludní, návrat bude v sobotu 9.6.2012. Cena je 189,-€ a zahŕňa dopravu, 4x ubytovanie v blízkosti kostola sv. Jakuba, 4x polpenziu, poistenie. Zapísať sa môžete v sakristii.
 • Od dnes začínam zapisovať na sv. omše na január, február a marec. Ďakujem vopred za pochopenie, že nebudete chcieť, aby som zapisoval na viac mesiacov dopredu. Rozdiel s doterajším zapisovaním je ten, že nebudem zapisovať presne na termín, pretože to spôsobuje ťažkosti. Úmysly budú stále napísané v našom farskom liste, takže stále sa dostatočne dopredu dozviete, kedy je vaša sv. omša. Tým, že sa termín môže stále trocha posunúť, bude vhodné zapisovať aj priezviska.
 • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo nášho farského informačníka, kde sa dočítate kto môže byť krstným otcom, podmienky získania odpustkov počas nasledujúcich dní, úmysly sv. omši na nasledujúce dva týždne…
 • Upratovanie kostola v sobotu 05.11.2011 o 8.30  ul. Štúrova

Viera Čabáková                                       Helena Poláková                                              Mária Vrábľová

Zlata Rošáková                                       Iveta Kassaiová                                                               Marianna Sojčáková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required