Oznamy 1.3.2015

Farské oznamy 1.3.2015

2. PÔSTNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

 

2.3.

Utorok

Féria

7.00

po sv. omši spoveď

+Mária Rošková – 3 v.úm.

spoveď od 14.30 17.30

detská

+Michal +Mária +Ján

3.3.

Streda

Féria

spoveď od 15.00

17.30 detská

Poďakovanie za dar rehoľného povolania

4.3.

Štvrtok

Féria

spoveď od 15.00

17.30

+Ján Čabák – pohrebná

5.3.

Piatok

Féria

17.30

+Nadežda Ferencová – pohrebná

16.30

+Ján +Mária Derďakoví

6.3.

Sobota

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Miroslava Hrubovčaka – 40 r.ž.

7.3.

Nedeľa

Tretia pôstna nedeľa

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B. pož. rod. Popovičovej

8.3.

10.30

Za zdr. a B. pož. Márie, Evy, Magdy, Jozefa, Oľgy a Márie

Spoločné oznamy

Pred nami je prvopiatkový týždeň. Spovedám v Kamenici: v utorok po rannej sv. omši, v stredu a štvrtok od 15.00 do večernej sv. omše. V Kamienke v utorok od 14.30 do večernej sv. omše. V piatok dopoludnia pôjdem k chorým.

Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do kňazského seminára v Košiciach. Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. Marca 2015 na adresu: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice. K žiadosti je potrebné pripojiť motivačný list, v ktorom kandidát vlastnými slovami objasní dôvody, pre ktoré sa hlási do kňazského seminára. Detailnejšie informácie sú na stránke www.kske.sk.

Dnes je po sv. omši jarná zbierka na katolícku charitu. Darcom Pán Boh zaplať.

Tento rok je sv. otcom Františkom vyhlásený za Rok zasväteného života. Preto aj v našej Palme máme rubriku „predstavovanie jednotlivých reholí pôsobiacich na Slovensku“. Z našej farnosti máme dvoch rehoľníkov a to brata Rastislava Behúna, ktorý je saleziánom a pôsobí v Humennom a  Sr. Máriu Damiánu Vatahovú, ktorá z rozhodnutia svojich predstavených v týchto dňoch končí svoje pôsobenie v Turčianských Tepliciach a odchádza na nové pôsobisko do Ríma. Pamätajme na nich vo svojich modlitbách.

V sakristii je možnosť zakúpiť si veľkonočného baránka. Zakúpením si baránka zároveň podporíme opravu kostola vo Vysokej nad Uhom, kde sa v najbližšom čase očakáva blahorečenie Anny Kolesárovej.

Vzadu sú Katolícke noviny a Nové číslo Palmy.

 

Kamenica nad Cirochou

Zbierka na kostol pred týždňom bola 631,60,-€ Darcom nech Boh odmení ich štedrosť.

Dnes popoludní o 14.00 pozývam na modlitbu krížovej cesty. Po krížovej ceste bude stretnutie ružencového bratstva.

Upratovanie kostola v sobotu 28.2.2015 o 8.45 má ulica Železničná.

Ľubica Sousedeková

Angela Doležiová

Dana Babincová

Martina Šedzmáková

Helena Chovancová

 

Kamienka

Zbierka na kostol pred týždňom bola       ,-€  Darcom nech Boh odmení ich štedrosť.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required