Oslavujte Pána…

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Žalm 118, 1


Misie nekončia. Ohlasovanie Kristovej obety ostáva v nás. Naberme teda odvahu kráčať s Ježišom, buďme zodpovední kresťania a hoci padneme, nebojme sa. Ježišova láska nás privedie na správnu cestu.

Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj.A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Kol 3, 13-15, 17

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required