Oznamy 8.3.2015

Farské oznamy 8.3.2015

3. PÔSTNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

 

9.3.

Utorok

Féria

16.30

Za zdr. a Božie pož. Alžbety Vatahovej

17.30

+Mária +Ján +Mária +Jozef Vaceľoví

10.3.

Streda

Féria

17.30 detská

+Jozef Gajdoš

11.3.

Štvrtok

Féria

17.30

+Milan Soták

12.3.

Piatok

Féria

17.30

+Juraj +Anna Stanekoví +Mária +Jozef Šarišský

16.30

+Ján – 1 výr. úm.

13.3.

Sobota

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Petra Behuna – 50 r.ž.

14.3.

Nedeľa

Štvrtá pôstna nedeľa

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B. pož. Mareka a Vladimíra Parových s rod.

15.3.

10.30

Zdr. a B. pož.  rod. Žinčakovej

Spoločné oznamy

Z iniciatívy sv. otca Františka už druhý rok prebieha v Cirkvi aktivita 24 hodín pre Pána. 13 a 14 marca nás pozýva, aby sme vyšli zo všednosti týchto dní dni a urobili konkrétny krok pre Pána. Vo farskom kostole v piatok o 15.00 bude vystavená Sviatosť Oltárna. O 15.00 sa pomodlime korunku Božieho milosrdenstva. Potom bude možnosť adorácie do 17.00, kedy začne krížová cesta a po nej sv. omša. Po svätej omši na fare bude premietnutý ďalší film.

Pripomínam, že stále môžeme venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu. Tlačiva na 2% sú vzadu v stojane. Je to veľká pomoc pri organizácii farských aktivít. Vopred Pán Boh zaplať.

Blíži sa nám 19. marec t.j. sviatok sv. Jozefa. Sv. Jozef je patrónom  a vzorom otcom rodín a mužom. Aj tento rok pozývam mužov na našu chlapskú sv. omšu. Začneme ju krížovou cestou za mužov a za naše rodiny. Pri sv. omši vás pozývam k miništrovaniu.

V sakristii je možnosť zakúpiť si veľkonočného baránka. Zakúpením si baránka zároveň podporíme opravu kostola vo Vysokej nad Uhom.

 

Kamenica nad Cirochou

Zbierka na charitu pred týždňom bola 417,-€ Darcom nech Boh odmení ich štedrosť.

Dnes popoludní o 14.00 pozývam na modlitbu krížovej cesty.

Upratovanie kostola v sobotu 7.3.2015 o 8.45 má ulica Partizánska.

Ľudmila Kelčáková

Magdaléna Mažeriková

Iveta Sojčáková

Božena Zeleňáková

Helena Boberová

Mária Čmiľanská

Adriana Nergešová

 

 

 

 

Kamienka

Zbierka na charitu pred týždňom bola   97,-€  Darcom nech Boh odmení ich štedrosť.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required