Stretnutie s mladými

Stretnutie s mladými


V piatok po večernej sv. omši sa konalo druhé stretnutie pátrov misionárov s mladými. Zúčastnili sa ho aj mladí z Rieky Života – misijného spoločenstva v Podolínci. Podelili sa s nami o svoje životné príbehy, povzbudili nás svojimi svedectvami a zaspievali sme si s nimi viacero pesničiek, ktorými sme oslavovali Boha.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required